Sermons

Sermons Podcast

Subscribe to the weekly sermons podcast and get the latest sermons soon after we upload them.

281-300 of 521   prev | next
Date Language Title Scriptures Resources
22-Apr-12 Türkçe   Gal 5

22-Jul-12 Türkçe    

26-Aug-12 Türkçe    

09-Feb-14 Türkçe Efesliler 1-1:14  

16-Mar-14 Türkçe Efesliler 2:11-22  

27-Apr-14 Türkçe Efesliler 4: 7-16  

29-Jun-14 Türkçe 1.Selanikliler 2;13-20  

10-Aug-14 Türkçe Rabbin Gelişine Hazır bir Halk  

14-Dec-14 Türkçe Christmas  

04-Jan-15 Türkçe Kilisemiz Vizyonu  

18-Jan-15 Türkçe 2.Kor 13:5  

15-Feb-15 Türkçe Zina ve Boşanma Matta 5:27-32

05-Mar-15 Türkçe Göze Göz Dişe Diş  

15-Mar-15 Türkçe Yoksullara Yardım Matta 6:1-4

12-Apr-15 Türkçe Göksel Hazineler  

31-Oct-15 Türkçe Tanrı'dan Dileyin Matta 7:7-12

31-May-15 Türkçe Tek Müjde  

14-Jun-15 Türkçe Galatyalılar 2:1-10  

28-Jun-15 Türkçe Galatyalılar 2:15-21  

25-Oct-15 Türkçe Rahav Tanrı'yı nasıl hoşnut edebilirdi?