İsa Filmi

Türkçe 128 dakika

 

Videolar

Başlangıç

Türkçe 8 dakika

 

 

İsa'nın Doğuşu

Türkçe 4 dakika

 

İsa'nın çocukluk

Türkçe 2 dakika

Yahya tarafından İsa'nın Vaftiz

Türkçe 4 dakika

 

İsa'nın Çölde Denenmesi

Türkçe 2 dakika

 

 

İsa Celile'de

Türkçe 3 dakika

 

İsa'yı İzleyen Kadınlar

Türkçe

44 saniye

İsa ve Vaftizci Yahya

Türkçe

2 dakika

 

Ferisi ve Vergi Toplayıcı Benzetmesi

Türkçe 1 dakika

İsa'nın İlk Öğrencileri

Türkçe 2 dakika

 

Mutlular ve Mutsuzlar

Türkçe

1 dakika

Dağdaki Vaaz

Türkçe

4 dakika

 

Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!

Türkçe

19 saniye

İsa ve Günahkâr Kadın

Türkçe

3 dakika

 

Dirilen Kız

Türkçe

2 dakika

İsa'nın İlk Öğrencileri

Türkçe

3 dakika