Sıkça Sorulan Sorular

İsa ölmedi, ama bir başkası onun yerine öldü, değil mi?

İsa ölmedi, ama bir başkası onun yerine öldü, değil mi?

Bizim inandığımıza göre: Hayır, gerçekten İsa kendisi öldü ve sonra dirildi.  Aslında Allah’ın tasarısını tamamlamak için acı çekmesi gerekiyordu.  İsa bunu kendisi biliyordu ve çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine bunu bildirdi.  İsa hayatını bizim uğrumuza, bizim günahımızın bedelini ödemek için verdi.  Ayrıca, İsa’dan önceki yazılan Kutsal yazılar buna tanıklık eder.  (Bk. Luka 24:26-27, 44-47).

İsa bundan kaçmadı, tersine bununla yüzleşip, öldü ve ölümden dirilerek ölüme galip geldi.  Neden şaşırıyorsunuz ki! Allah birini ölümden diriltemez mi?

Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz, siz neden bizim peygamberimize inanmıyorsunuz?

Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz, siz neden bizim peygamberimize inanmıyorsunuz?

Bizim inandığımıza göre İsa’dan önceki bütün peygamber İsa’nın geleceğine dair tanık ettiler.  Ama ondan sonra gelecek başka bir peygambere gerek kalmadı.  Neden?  Çünkü Allah’ın verdiği vaatler yalnız O’nda, İsa’da tamamlandı.  İncil’in İbranililer kitabı, şöyle diyor: Allah eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir. Oğul, Allah yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir.

(İbranliler 1:1-3)

O yüzden bu “eski zamanlar” artık bitti, ve peygamber için artık gerek yok.  İbrahim’in soyundan biri gelecek, O’nun aracılığıyla bütün uluslar bereketlenecekti.  İsraillilerin arasından Musa gibi bir peygamber gelecekti.  Musa neler yaptı?  Kendi halkını köllelikten özgür kıldı.  Davut gibi bir kral gelecekti, ve O’nun egemenliğinin sonu olmayacaktı.  

Neyse, hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz değil mi?

Neyse, hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz değil mi?

Neden öyle düşünüyorsun?  Daha önce başka inançları ciddice araştırdın mı?  Yani daha önce İncil veya Kutsal Kitabı kıyasladınız mı? Bizce bu inançların arasında çok fark var.  Hepsi aynı olsaydı aynı kalırdı değil mi?  

Evet, tek bir yaratıcıya inanıyoruz, ama bizim inandığımızın Allah’ın nitelikleri çok farklı.  Sence Allah’ın en temel nitelikleri nedir acaba?  Belki bir örnek verebilirim.  İslamiyette Allah’ın 99 ayrı isim var deniyor, ama bu isimlerin arasında “Baba” yok.  Ama İsa diyor ki; O’nun aracılığıyla biz Allah’ı “Baba” olarak tanıyabiliriz.

İncil’de Muhammed’in geleceğinden bahsedildiği doğru mu?

İncil’de Muhammed’in geleceğinden bahsedildiği doğru mu?

İncil yazdığına göre İsa dedi ki; Bir başka yardımcı gelecek. Yani gönderilecek olan Kutsal Ruh’tan bahsediyordu.  “Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.”  (Yuhanna 14:16-17)  Bu sözlerden de apaçık bir şekilde anlaşıldığı gibi, Muhammed’ten bahsetmiyor çünkü o, bir insan olarak göründü.

Gerçek İncil hangisiydi?

Gerçek İncil hangisiydi?

Bizim inandığımıza göre İsa kendisi hiç bir şey yazmadı.  Ona göklerden inen bir kitap yoktu.  Aksine İsa’nın görgü şahitleri O’nun hizmeti hakkında yazdılar.  Bahsedilen İncil 27 ayrı kitaptan oluşuyor.  Bazıları uzun, bazıları kısa.  İlk önce kiliselere yazılan mektuplar vardı.  Sonra İsa’nın öğrencileri O’nun hakkında yazmaya başladılar.  Onların yazma sebebi belliydi.  Yazılanlar İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. (Yuhanna 20:31).  

İncil değiştirildi, değil mi?

İncil değiştirildi, değil mi?

Biz Allah’ın gücüne inanıyoruz.  Kelamı gönderikten sonra bu gönderilen kelamını korumak için yeterli gücü vardı.  Allah bir söz veriyor, ve sonra insanlar bu sözü değiştiriyor?  Bu nasıl olabilir ki? Insanların Allah’tan daha güçlü  olduğunu mu sanıyorsunuz?  İncil’in değiştirildiğine dair hiç bir kanıt yok.  Tersine onun sağlam ve hiç bir zaman değişmediğine dair mevcut kanıtlar var.  Bunları arıştırabilirsiniz.  İncil okursanız, onun gerçek olduğunun kolayca farkında olacaksın.

Nasıl bir Hristiyan olabilirim?

Nasıl bir Hristiyan olabilirim?

Bizim inandığımıza göre ilk önce bir günahkar olduğunu kabul etmen lazım.  Ve günah nedir?  Dışta bir şey değil – yani bir dilim ekmek yere düştüğünde ‘günah!’ denilir, ama bu Kutsal Kitap’ın basettiği günah değildir.  Kalbiniz hasta.  Siz, hepimiz gibi kendi yolunuzdan gittiniz…Allah’ın isteği değil, kendi isteğinizi izlediniz.  Kutsal bir hayat yaşamadınız.  Siz, hepimiz gibi, Allah’ın standartlarından yoksun kaldınız ve şimdi Allah’ın gazabına laik oldunuz.  Böyle bir yargıçtan nasıl kaçacaksınız?  Belki ‘iyi’ bir insan olmaya çalışacaksın?  Geç kaldınız!  Ne kadar iyilik yaparsanız yapın, yine de şimdiye kadar işlediğiniz günah için bedel ödemeniz gerekecek…ve bunun bedeli ölümdür.   

Günahkar olduğunu kabul ettikten sonra tövbe etmen lazım.  Bu ne demek?  Çaldıysan geri vermen lazım, veya onun yerine bir bedel ödemen lazım.

Nerede günah çıkartıyorsun?

Nerede günah çıkartıyorsun?

Bizim inandığımıza göre filmlerdeki gibi, günah çıkartmıyoruz.  Genellikle biz Allah’a itiraf ederiz, ve bu yeter.  Bununla ilgili bir ayet var: “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” (1 John 1:9) Gerek olursa, birbirimize işlediğimiz günahlarımızı itiraf ediyoruz.  Bunun için bize yön veren başka bir ayet var.  ‘Şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin.’ (Yahuda 5:19)

Papaz nerede? Onunla görüşmek istiyorum.

Papaz nerede? Onunla görüşmek istiyorum.

Filmlerdeki gibi bir papaz burada yok.  Bu kilisenin önder takımı var.  Neler hakkında görüşmek istiyorsun?  Eğer sorularınız varsa belki ben yardımcı olabilirim, bunun için "iletişim" sayfasındaki bilgilerden bana ulaşabilirsin.  Yeterli bir cevap veremezsem kilise’nin önderlerinden biriyle konuşabilir ve sorularınızı onlara aktarabilirim.

Filmlerdeki gibi nerede ekmek ve şarap içilir? Ben içebilir miyim?

Filmlerdeki gibi nerede ekmek ve şarap içilir? Ben içebilir miyim?

Evet, biz ara sıra ekmek bölüp yiyoruz, ve şarap (veya vişne suyu) içiyoruz.  Neden sence?  Inanlıların ekmekten ve şaraptan alması, İsa’nın ölümünü, bizimle yaptığı yeni antlaşmayı ve O’nun bizimle yaşadığını anımsamak için yapılır.  (1 Kor.11:24-26).  Vaftiz olmuş her inanlı bu kilisede Rab’bin Sofrasına katılabilir.