Gizlilik Poliçesi

 

Bu gizlilik poliçesi Işık Kilisesinin http://isikkilisesi.org.tr websitesi (site) kullanıcılarından

(her bir “kullanıcıdan”) topladığı bilgileri kulllanma, saklama ve ifşa etme, hakkını verir. Bu poliçe tüm site ve Işık Kilisesi Derneği tarafından sunulan bütün hizmetler için geçerlidir.

Gizlilik Politikası’nın Amacı: 

Bu internet sitesi Işık Kilisesi Derneği’nin kontrolünde bulunmaktadır. Işık Kilisesi Derneği işbu Gizlilik Politikası’nı, bu internet sitesini kullanımınız sırasında sunabileceğiniz bilgilerinizin toplanması kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmış ve internet kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Işık Kilisesi Derneği bu internet sitesinin ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duymakta ve size ait bilgilerin hassas olduğunu bilmektedir. Gizlilik Politikası’nın Denetimin Aktarılması başlıklı bölümünde yer alan hususlar dışında, Işık Kilisesi Derneği kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.

İnternet sitesini kullanmadan ya da herhangi bir bilgi sunmadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz. Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Politikası’nı anladığınızı ve kabul ettiğinizi teyit edersiniz.

Gizlilik: 

Bu internet sitesi yoluyla toplanmış ya da işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılmakta olan kişisel tanımlayıcı bilgilerin korunması için tüm gerekli tedbirlerin devamlılığı tarafımızca sağlanmaktadır. Teknik korumaların yanı sıra, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizin koruması için fiziksel kontroller ve prosedüler de kullanılmaktadır. Buna karşılık, kişisel bilgilerinizin koruma yollarımızı aşmaya teşebbüs eden ve internet yoluyla veri aktarımı yapan kişilerden tamamen korunabilmesini garanti edilememektedir. Şunu bilmelisiniz ki, hiç bir internet erişimi tamamen güvenli veya hatasız değildir. Özellikle, bu siteye gönderilen veya bu siteden gönderilen elektronik postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle siteye elektronik posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken özellikle özen göstermelisiniz. Ayrıca, bu site üzerinde şifre, kimlik numaraları veya diğer özel erişim özellikleri kullandığınız yerlerde, bunları muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler:

Kişisel kimlik bilgilerinize form doldurmak, ve site ile ilgili diğer aktivite veya servislerden ve yine site ile ilgili kaynaklar ve özelliklerden faydalanmanız esnasında ve buna benzer bir çok şekilde erişebiliriz ve erişim haklarımız sadece bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılara gerçek ad ve soyadları, e mail adresleri ve telefon numaraları gibi bilgileri sorulabilir. Ancak kullanıcılar anonim olarak da sitemizi ziyaret edebilirler. Kullanıcıların sadece kendi rızalarıyla bize bu bilgileri vermeleri durumunda, biz bu bilgileri toplayabiliriz. Kulanıcılar daima kişisel bilgilerini paylaşmama hakkına sahiptir. Ancak bu kullanıcıların, sitenin belli noktalarına veya siteye bağlı bazı aktivitelere erişimini engelleyebilir.

Kişisel Olmayan Tanımlayıcı Bilgiler:

Sitemizi ziyaret eden tüm kullanıcılara ait genel bilgilere erişim hakkına sahibiz. Genel bilgiler, Web tarayıcınz, kullandığınız bilgisayar tipi ve sitemize ulaşmak için kullandığınız bağlantı, işletim sisteminiz, internet servis sağlayıcınız ve buna benzer teknik bilgiler olabilir. Ayrıca Işık Kilisesi Derneği ve web sitesi kişisel tanımlayıcı bilgi niteliğinde olmayan sorular, yorumlar, fikirler ve öneriler gibi bilgilere gizli bilgi olarak muamelede bulunmayacaktır. Işık Kilisesi Derneği’nin ve web sitesinin bu bilgiyi kendi inisiyatifinde olmak üzere herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla ifşa etmekte özgür olduğunu kabul edersiniz.

Bu tür bilgileri Işık Kilisesi Derneğin’e ve web sitesine sağlamakla, Işık Kilisesi Derneği ve web sitesi ile aranızda bir ilişki kurulmadığını ve Işık Kilisesi Derneği’nin ve web sitesinin bu bilgilere ilişkin hiç bir sorumluluğu bulunmadığını bilir ve kabul edersiniz.

Çerezlerin (Cookielerin) Kullanımı:

 Tarayıcınızın desteklemekte olduğu çerezleri kullanarak bilgisayarınızdaki bazı bilgiler tarafımızca depolanabilmektedir. Çerezler, oturum açmanızın sağlanması, uyarlanmış kullanıcı tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizi kullanan kişilerin anlaşılabilmesi ve isimsiz verilerin toplanması ve internet sitemizin geliştirilmesi sırasında bize yardımcı olma amacını taşıyan ama bunlarla sınırlı olmayan çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bazı hallerde ise, bu bilgi içeriği internet sitemizi sizin ilgilerinize uyarlamamıza ve siz internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde aynı bilgileri tekrar sormaktan kaçınmamıza yardımcı olmaktadır. İnternet sitemiz tarafından hazırlanan çerezler, sadece bizim internet sitelerimiz tarafından kullanılmaktadır. İnternet Trafik verileri toplama yetkisi esas alınarak, bu tür verilerin toplanmasında bizim adımıza üçüncü kişileri kullanabiliriz. Çerezlerin kullanımının engellenmesi ya da sınırlanması için, lütfen internet tarayıcınız tarafından kullanılan seçeneklere başvurunuz. Bu halde internet sitemizin bazı sayfaları düzgün çalışmayabilmektedir.

Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz:


Işık Kilisesi Derneği, kullanıcı bilgilerini şu şekillerde toplayıp kullanabilir.

  • Kayıt onaylanması için. Kullanıcılar, bir seminer ve benzeri etkiliklere kayıt yaptırdığında bu bilgileri kullanabiliriz. Bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayız.

  • Periodik olarak elektronik posta göndermek için. Elektronik posta adreslerini, araştırma, sorular ve/veya diğer istekler için kullanabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin Paylaşımı:

Kullanıcılara ait kişisel bilgileri üçüncü şahıslara satmıyor, kiralamıyor ya da herhangi bir yolla ticari olarak kullanmıyoruz. Kullanıcılara ait sosyal, birleşik demografik, istatistiki kişisel olmayan bilgileri, güvenilir iştirakçiler ve iş ortakları gibi üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz.

Web Sunucusu Günlüğü Tutma ve IP Adresleri: 

Internet sitemiz sayfa talebinin geldiği kaynak adresleri (IP adresi, domain adı gibi), sayfa talep tarihi ve saati, (eğer varsa) başvurulan internet site ve URL’deki diğer parametreler gibi kullanılan veri izlerini saklamaktadır. Bir bütün olarak internet sitesinin kullanımını ve internet sitesi kullanıcılarının tercih etmekte olduğu alanların belirlenmesi için söz konusu bilgileri kullanabiliriz. Bu bilgiler günlük dosyasında depolanabilir ve Işık Kilisesi Derneği tarafından istatistiksel raporlamada kullanılabilir.

Denetimin Aktarılması: 

Web sitesinin herhangi bir amaçla elden çıkarılması, birleşme, devralma ya da başka bir devir yoluyla veri tabanlarımız ve internet sitelerimiz de dahil olmak üzere faaliyetlerimizin bir kısmını ya da tamamını devretmemize ya da yeniden düzenlememize neden olan bazı haller ortaya çıkabilir. Bu tür bir halde, kişisel tanımlayıcı bilgiler sizin onayınız alınmaksızın ve bir bildirimde bulunulmaksızın, devredilen, lisans verilen ya da başka bir şekilde tasarlanan muameleyle ilişkisi olan başka kişilerle paylaşılabilir. Bu tür hallerde, ilgili kişilerden bu internet sitesi yoluyla sunulan kişisel tanımlanabilir bilgilerin düzgün bir şekilde korunmasına ilişkin yazılı teminatlar almaya çaba gösterilecektir.

Hukuki Yaptırım: 

Mahkeme hükmü ya da diğer kanuni ya da idari süreçlerin gerektirmesi hallerinde ya da mevzuat tarafından kişisel tanımlayıcı bilgilerin emniyet otoritelerine, mahkemelere ya da diğer yetkili otoritelere sunulmasının öngörülmesi halinde, kişisel tanımlayıcı bilgilerin yetkili makamlara sunulması gerekebilir. Işık Kilisesi Derneği bu taleplerin yerine getirilmesinde idari ve kanuni süreçlere uygun olarak yetkili makamlarla işbirliği yapacak ve talep edenin kişisel tanımlanabilir bilgilerinin hasas doğasının korunmasını sağlayan uygun tedbirleri alacaktır.

Bağlantı (Link) Verilen Web Sitelerinin Gizlilik Politikaları:

Ziyaretçilerimizin rahat kullanımı açısından internet sitemiz yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. Burada belirtilen İnternet Gizlilik Politikası’nın diğer internet sitelerine uygulanmayacak olduğunu ve diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını kontrol etmediğimizi hatırlatırız. Bu nedenle, bağlantısı verilebilecek internet sitelerinin kullanılmasından önce, lütfen kişisel tanımlanabilir bilgilerinizin ne şekilde korunacağına ilişkin internet gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler: 

Işık Kilisesi Derneği herhangi bir zamanda işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirip, düzeltebilir. Eğer işbu Gizlilik Politikası değişirse, düzenlenmiş politika, bu siteye gönderilecektir.Yapılacak değişikliklerle bağlı olacağınızdan, pediyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmenizde ve kişisel herhangi bir bilgiyi vermeden önce bu hususu yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.

Reşit Olmayan Bireyler İçin Çevrimiçi Gizlilik: 

Çocukların özel korumayı hak etmesi nedeniyle, çocukların gizliliğinin özel olarak korunmasını taahhüt ediyoruz. 18 yaşın altındaki çocukların kişisel tanımlanabilir bilgilerinin toplanmasını amaçlamamaktayız. Bu sebeple, çocukların kanuni temsilcisinin iznini almadan kişisel tanımlanabilir bilgilerini almamaktayız. Bir çocuğun kanuni temsilcisinin izni olmaksızın kişisel tanımlanabilir bilgilerinin tarafımıza sağlaması halinde, kanuni temsilcileri aşağıda yer alan iletişim bilgileri yoluyla bizimle irtibata geçerek, çocuklarının kişisel bilgilerinin silinmesini veya daha fazla bilgi alınmamasını veya kullanılmamasını talep edebilir.

Sözleşme Şartlarını Kabul Etmeniz:

Bu siteyi kullanmanız demek, bu sözleşme şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu poliçede belirtilmiş olan şartları kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız. Bu poliçede yapılan değişikliklerden sonra da bu siteyi kullanmanız durumunda, iş bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Sorular: 

İnternet Gizlilik Politikası’na ya da internet sitemizdeki diğer gizlilik konularına ilişkin bir sorunuz, sitemizin kullanımı ile ilgili yorumlarınız olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle temasa geçebilirsiniz.

Isık Kilisesi Derneği
http://isikkilisesi.org.tr
1464 Sok No 63 K5 Alsancak Izmir Turkey
+90 232 463 2607
info@isikkilisesi.org.tr
Bu döküman 11 Eylül, 2012 tarihinde güncellenmiştir.