Neye İnanıyoruz ?

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap

Eski (Tevrat, Zebur) ve Yeni (İncil) Antlaşmanın tümüyle TANRI esini olduğuna, asırlar boyunca korunduğuna, asla değişmemiş ve güvenilir olduğuna, her türlü öğreti, tavır, davranış, düzen ve hayat değerlerinde en yüksek yetki olduğuna inanıyoruz. (2.Tim.3:16, 2.Pet.1:21)

Tanrı

Tanrı

Üçlü birliği olan tek Tanrı’ya inanıyoruz. Tanrı, ebedi, var olan, var olmuş ve var olacak olan, yeri göğü yaratan, sevgi dolu, merhametli, sadık, kutsal ve adil’dır. Tanrı’nın birliğinde üç kesin kişi karakteri (karakter kelimesi daha uygun olabilir mi?) vardır. Bunlar: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur.(Yaratılış.1:1, Luka.3:22, Yuh.10.30, 14:8-11, 15:15-26)

Baba

Baba

Baba Tanrı’nın adaletinden ve mükemmel doğruluğundan ödün vermeden, büyük merhameti ve sonsuz sevgisiyle, yaradılış amacına uygun insan ile başlangıçtaki gibi kişisel ilişki kurmak istediğine inanıyoruz. Bu ilişkinin yeniden kurulabilmesi ve O’nun çocukları olma ayrıcalığına erişebilmemiz için Oğul’u gönderdiğine inanıyoruz.

Oğul

Oğul

Oğul Rab İsa Mesih’in kesin Tanrı’lığına, ezelden beri varlığına inanıyoruz. Kutsal Ruh’un üzerine gelmesiyle gebe kalan bakire Meryem’den doğduğuna, İsa’nın doğruluğuna, günahsız mükemmel bir yaşam sürdüğüne inanıyoruz. Aslında, bizim çekmemiz gereken cezayı, çarmıhta bizim yerimize ölerek kendi çekti. İsa, sağlayan Baba Tanrı’nın gücüyle fiziksel olarak ölümden dirildi. Böylece, ölüme ve Şeytan’a karşı kazandığı zaferi gösterdi. Göklere yükseltildi. Şimdi, Baba’nın sağında yüceltiliyor ve insanlara şefaat ediyor. İsa Mesih, mübarek ve tek Hükümdar kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi olarak, ölüler ile yaşayanları yargılamak üzere, geri dönecektir.(Fil.2:5-11, Kol.1:15-20, 1.Petrus 3:21-25, İbr.1:1-3, Vahiy 19:16, 20:11-15)

Kutsul Ruh

Kutsul Ruh

Baba ve Oğul ile birlikte birliği oluşturan Kutsal Ruh, Mesih İnanlılarının içinde yaşamaktadır. İnanlıları yönlendirmesi, güçlendirmesi ve onlara öğretmek için, dünyayı günah ve doğruluk hakkında, yargı konusunda uyarmak amacıyla gönderildiğine inanıyoruz. Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın gücü bize ulaşır. Bir Mesih İnanlısının büyümesi ve olgunlaşması, Kutsal Ruh’la yürüyüşündeki samimiyeti ve Kutsal Ruh’un sesini duymasıyla doğrudan ilgilidir.

Her Mesih İnanlısı Kutsal Ruh’ta vaftiz olmalı ve devamlı Kutsal Ruh’la dolu olmalı ki, İsa’nın varlığıyla gücü, onda sürekli ve gerçek olsun. Kilise’ye Ruhsal armağanları veren ve Mesih İnanlılarının hayatlarında Ruhsal meyveleri sağlayan tek ve aynı Ruh’tur. Kilise olarak peçesiz yüzle, yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor. (2.Kor.3:17-18, Rom.8:11, Yuh.14:25-26, 16:8, Elç.İşl.1:5, 2:38-39, Ef.5:18, 1.Kor.12:4-11, Gal.5:22-23)

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

İnsanın, Tanrı’nın benzerliğinde yaratıldığına inanıyoruz. İnsan, Şeytan tarafından ayartılarak itaatsizlikle günaha ve isyana düştü. Böylece, Tanrı’dan uzak, sonsuz bir ayrılık oldu. (Yaradılış 1:36, Yaradılış 3)

Buna rağmen, Tanrı’nın kurtuluş yolunu sağladığına inanıyoruz. Bu kurtuluş, bütünüyle Tanrı’nın lütfuyla gerçekleşir, yaptığımız iyi işlerin ödülü değildir. Tanrı tarafından, kişisel tövbe ile affedildiğimize, sonsuz yaşama giden Tek yola, İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcı olduğuna iman ile kurtulduğumuza inanırız. Bu imana karşılık, Tanrı’nın bizi değiştirdiğine inanıyoruz. Böylece, Rab İsa Mesih’e iman ile gelen ve Kutsal Ruh’la bizi mühürleyen Tanrı, içimizde yaşar.

Hıristiyan yaşamının, samimi tövbe ve gerçeğe iman etmekle başladığına inanıyoruz. Bu yaşam, suyla vaftiz olarak ilan edilir ve Kutsal Ruh armağanını almakla devam eder. (Kutsal Ruh'la vaftiz ediliyor). (Yaratılış 1:25-27, Rom.1:18-32, 3:23, 6:23, 2.Kor.5:17-19, Yuh.3:16-18, Ef.2:8-10, Elç.İşl.1:8; 2:38-39)

Kilise

Kilise

Kilise’nin, insanlardan oluşan beden olduğuna inanıyoruz. İsa’nın kilisesinin yerel olarak ifadesinin yanı sıra, dünya çapında da olduğuna inanıyoruz. İsa Mesih’in kilisesi, O’nun bedeni ve gelinidir. Diri Tanrı’nın tapınağı, dünyanın ışığı ve gerçeğin temel direğidir. Kilise, İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman eden ve Kutsal Ruh’ta yeniden doğmuş olanlardan meydana gelir. Tanrı’nın kiliseyi güçlendirmek ve Mesih İnanlılarını donatmak için, Efesliler mektumbunda bahsettiği beşli hizmetlerin işlevine inanıyoruz.

Kilise’nin parçası olan her imanlı Tanrı’nın buyruğunu yerine getirir. Buyruk şudur: “Tanrı’nın egemenliğinin müjdesini duyurmak ve bütün ulusları İsa Mesih’in öğrencileri olarak yetiştirmektir.” (1.Tim.3:15, Mat.28:18-20, 1.Kor.12:13, Ef.4:11,12)